Beskärning av en porträttbild på rätt sätt

62 / 100

Ibland är en beskärning av en porträttbild nödvändig! Om bilden inte får plats eller om man vill göra den från stående till liggande eller om man vill fokusera på ansiktet.
Hur gör man då för att man ska beskära på rätt sätt? Det är nämligen så att en bild som är rätt beskuren ser bättre ut.

Beskära i kameran eller beskära i redigeringen.

Du kan lika gärna beskära bilden direkt när du fotograferar, det gör vi alla men … Man kan inte vara säker att denna bild kommer att fungera framöver i alla sammamhang. Eventurellt kommer att behövas en bild som har andra proportioner och då måste man beskära när rätt just då! Det blir ganska tydlig att man måste känna till hur en beskärning av en porträttbild ska gå till.

Det finns vissa regler att förhålla sig till när man ska beskära ett porträtt.
Vissa sätt att beskära ett porträtt fungerar bättre än andra, men så finns de kroppsdelar som absolut aldrig bör beskäras. Här reder jag ut vad som absolut inte bör beskäras och varför, men även beskärningar som fungerar bra.

Om du skapar ett porträtt i helfigur är valet enkelt. Då behöver du inte beskära om du inte vill. Skapar du däremot ett porträtt som inte är i helfigur är valet svårare. Vad ska jag beskära och hur mycket? är frågor som ständigt är närvarande när jag arbetar.

Något som är helt fantastiskt är att du kan skapa ett flertal olika bilder av samma sekvens genom att göra olika beskärningar.

Grundreglerna om var i kroppen sätta saxen och göra en beskärning av en porträttbild

Första och bästa regeln: Beskär inga leder

Skuldror, armbågar, handleder, höfter, knän och anklar ska inte beskäras. En viktig aspekt av beskärning av ett fotografi är att låta bli att beskära kroppens leder. 
När jag fotograferar vill jag ha en beskärning som ser naturlig ut. Därför brukar jag tänka på att beskära exempelvis vid midjan eller vid mitten av låren eller vid bröskorgen om det handlar av en traditionell näporträtt.

Viktigt att tänka på när jag beskär vid midjan är att händerna inte får beskäras. Om armarna vilar rakt längs sidorna är det bättre att beskära vid mitten av låren, där fingertopparna slutar. När jag fotograferar vill jag ha en bild som ser proportionerlig och naturlig ut.

Om beskärningen görs vid modellens lår, där hela händerna finns med, ser det mer naturligt ut än en beskärning vid handleden eller där fingertopparna saknas.
Det finns små detaljer som spelar stor roll i den slutgiltiga porträttbilden. Om beskärningen av en portättbild blir fel kan göra en bra bild sämre.

Om beskärningslinjen slutar vid midjan, så är det bättre att armen beskärs än att handleden eller armbågen gör det. Skälet till att man bör undvika att beskära kroppens leder är att det då ser ut som att kroppsdelen skurits av. Om du är relativt ny som fotograf, kan det vara så att skillnaden mellan en god och mindre bra beskärning inte är uppenbar för dig. Men ju mer du komponerar olika typer av fotografier, desto mer kommer ditt öga tränas för att upptäcka dessa felaktigheter. Utöver detta är leder böjda. OM du skulle beskära en porträttbild rakt genom en led så bryts det visuella flödet.

Samtidigt som jag är mån om att åstadkomma en lyckad beskärning, så vill jag också försäkra mig om att modellen inte ser större eller kortare ut än hen är. Om fotografiet är beskuret vid modellens lår, är det bättre att ta om fotografiet och beskära under knäna, vid vaden/skenbenet. Det får modellen att se längre ut.

Ett medvetet val eller ett misstag vid beskärning?

När du arbetar med beskärning vill du att slutresultatet ska tala om för betraktaren  att beskärningen som gjorts var ett medvetet val och inte ett misstag. Dessvärre kan gränsen mellan ett medvetet val och ett misstag vara hårfin.

Ett effektivt sätt att arbeta med beskärning är att fylla ut ramen för porträttet. En metod är att fotografera modellen på längre avstånd. Då får du med mycket mer i fotografiet utan att riskera att bakgrunden blir suddig, vilket är risken om du tar en närbild och beskär i efterhand. Att fylla ut ramen påverkar dessutom heller inte filstorleken på bilden.

beskärning av en porträttbild på sex olika sätt

Beskär aldrig en porträttbild vid hakan eller hals.

Det kan verka som en mindre viktig detalj, men att beskära hakan är något man absolut bör undvika. Skälet till detta är att det inte ser naturligt ut. Dessutom får det ansiktet att se tungt och formlöst ut, vilket man bör undvika. Precis som en beskärning av kroppens leder bidrar till att det ser ut som att kroppsdelen skurits av, ger en beskärning av hakan samma intryck. Det ser helt enkelt konstigt och onaturligt ut.
Däremot är helt naturligt för mig att beskära en porträttbild vid pannan eller övre delen av huvudet.
Jag tycker att det blir en starkare och mer dramatisk bild när ögorna blir större på bild.
Det kan finnas en och annan som störs av att en del av huvudet är bortbeskuret men inte jag.

Är det tillåtet att avvika?

Det du läst hittills är tips och råd om att beskära en porträttbild som bör användas respektive beskärningar som bör undvikas. Men ibland är det faktiskt tillåtet, och till och med uppmuntrat att avvika från dessa regler. Kruxet är dock att veta när och hur det är läge att avvika och när  det inte passar sig. Fotografi är konst, och som sådan krävs det att du som konstnär får chansen att kunna uttrycka dig genom dina porträtt. Mina tips är en hjälp på vägen, och hur du väljer att beskära dina porträtt kommer onekligen att påverka hur betraktaren ser på dem, men till syvende och sist är det du som avgör vad dina porträtt ska säga.

Rutinmässig beskärning av en porträttbild

  • – Helfigursbeskärning
  • – Tre kvarts beskärning
  • – Två tredjedelars beskärning
  • – Beskärning vid huvud och axlar

Att beskära vid huvudet

Såvida du inte vill skapa konst som ska uttrycka något annorlunda, så rekommenderar jag att du inte beskär sidorna av huvudet. Således bör öronen alltid synas i ramen. Ett flytande huvud ser även det konstigt ut, därför brukar jag beskära nedanför axlarna.När du beskär ett huvud är det antingen bäst att lämna ett tomt utrymme ovanför huvudet eller beskära i pannan.

Oavsett hur eller var du beskär, så vill du ha ett porträtt som tilltalar betraktaren och som ser naturlig och bekväm ut. Därför är det väldigt viktigt att skapa ett porträtt där utrymmet och det som beskärs är naturligt  och proportioneligt. En beskärning som lämnar för stort eller för litet tomrum skapar en bild som ser skev ut.

Så när du skapar ett porträtt där huvudet är i fokus, rekommenderar jag att ögonen befinner sig på den övre tredjdelen av porträttet. Utöver detta bör beskärningen ge intryck av att vara ett medvetet val. Ett exempel på en beskärning som direkt kommer tolkas som ett misstag av betraktaren, är om du beskär huvudet så att skalpen försvinner. Jag vet att det finns de som tycker om den typen av beskärning. Jag anser dock att det finns tillfällen då brott mot reglerna går för långt, och detta är ett sådant tillfälle.

Beskärning av porträtt: Bröstkorg

Som tidigare nämnts kan man beskära nedanför axlarna. Det finns dock risker även med detta. Ett exempel på en sådan risk är att beskära vid bysten, vilket är något som bör undvikas. Om du ska beskära nedanföra xlarna, så är det bättre att beskära ovanför eller under bysten. Detta är särskilt viktigt när du fotograferar kvinnor. Du kan beskära vid midjan, men inte beskära genom höftleden.

Beskärning av porträtt: Armar och ben

Som jag tidigare nämnt bör mana bsolut inte beskära kroppens leder. Då rekommenderar jag att du i stället beskär ovanför eller under leden, exempelvis ovanför eller under knäskålen. Var dock noggrann med helheten. Du vill inte ha en beskärning som ser ut att vara ett misstag. Därför är det bra att tänka på att inte beskära för nära knäskålen, om det är där du beskär.

Beskärning av porträtt: Händer och fötter

Undvik att beskära genom händer och fötter. Detta innebär att händerna och fötterna antingen finns med i porträttet, eller att du beskär ovanför handleden eller vristen. Dessutom ska du absolut undvika att beskära fingrar och tår.

Tips för att beskära en porträttbild

Håll kameran rakt och i en rät vinkel när du fotograferar. Särskilt om det inte finns mycket tomt utrymme runt omkring modellen. Om du behöver justera bilden i efterhand, kan det hända att fingertoppar eller till och med en hel fot ryker, och det vill vi inte.

Om modellen känner sig nervös i början kan det vara en bra idé att ta fotografier i helfigur pål ängre avstånd, då det kan kännas mindre skrämmande för hen.

En sak du bör undvika är att beskära modellens fötter. Då är det så nära ett helfigursporträtt att det är bättre att låta det vara just i helfigur. När en bit av huvudet eller foten saknas ser det ut som en olyckshändelse. Om du ska beskära, så gör det med självförtroende, annars är det bättre att avstå tills du känner dig mer säker.